WIE ZIJN WIJ

Concept Robotics is een jonge onderneming. Wij zijn gespecialiseerd in advies en implementatie van de nieuwste generatie cobots ('collaborative robots') & robots. We hebben gemerkt dat robotica een frisse benadering vergt binnen MKB ondernemingen. Afhankelijk van de situatie kan het gebruik van cobots & robots in uw bedrijfsproces aanzienlijke voordelen met zich meebrengen. 

Wij werken merk-onafhankelijk en streven naar de best passende oplossing voor uw specifieke vraagstelling. Uit ervaring weten wij dat  een succesvolle implementatie uit verschillende stappen bestaat:

 • Inzichtelijk maken waar de kansen en mogelijkheden liggen en hoe hier gebruik van gemaakt kan worden (quickscan)
  • Eventuele vervolganalyses t.b.v. procesoptimalisatie zijn ook een mogelijk vervolg op de quickscan
 • Selecteren en samenstellen van de beste oplossing en/of robot voor uw situatie (adviestraject, Proof of Concept of implementatie)
 • Keuze van benodigde additionele hardware (grijpers, sensoren, vision etc.)
 • Implementatie in bestaande productielijnen, met oplossingen voor bijvoorbeeld aan- en afvoerlijnen (implementatie)
 • Opleiden van uw medewerkers (training)

We onderhouden daarnaast contacten met onder andere hogescholen en universiteiten in de regio om via deze weg onze klanten de nieuwste inzichten te bieden.


ONZE DOELGROEP

Bedrijven in de (maak)industrie vormen onze voornaamste doelgroep. Vaak gaat het om MKB ondernemingen met een behoorlijke productieomvang. Hier kunnen cobots & robots economisch rendabel in delen van het proces worden ingezet. Het kan gaan om verschillende (repeterende) taken. Bijvoorbeeld inpakwerk aan de lopende band, machinebelading etcetera. Ongeacht de branche en het type industrie kunnen cobots en robots op tal van plaatsen  zinvol worden geïntegreerd.


Omdat onze doelgroep divers is bieden wij onze klanten aan de start van de samenwerking een quickscan van het bedrijfsproces aan. Dat helpt u en ons enorm om in te kunnen schatten of toepassing van cobots & robots voor u interessant en haalbaar is. Daarnaast kan er voorafgaand aan implementatie gewerkt worden met een zogenaamde Proof of Concept om de beoogde werking aan te tonen. Waar het noodzakelijk blijkt kunnen we ook een gezamenlijk traject starten waarin we uw processen nader analyseren.


 


ONZE AMBITIE

Wij stellen ons tot doel:

 • Snelle en juiste diagnose van mogelijkheden voor cobots & robots binnen uw bedrijf
 • Passend advies met betrekking tot de beste oplossing voor uw casuïstiek
 • Probleemloze implementatie in uw proces met uw product
 • Uw medewerkers de kennis en vaardigheden bijbrengen om met cobots & robots te werken

Wij hebben de ambitie om op het gebied van integratie van cobots & robots in het productieproces van bedrijven een speler op de markt in Nederland te worden. Een speler die klanten helpt om te komen van concept of idee tot succesvolle implementatie en realisatie.