1 februari 2018

DIENSTEN


ROBOTICA QUICKSCAN

Vaak begint onze dienstverlening met een robotica quickscan binnen uw bedrijf om de mogelijkheden voor de inzet van cobots & robots in kaart te brengen. Normaal gesproken duurt een quickscan 1 á 2 uur, uiteraard afhankelijk van het type bedrijf en de omvang ervan.

In het algemeen is een dergelijke robotica quickscan kosteloos en geheel vrijblijvend. Mocht er aanvullend onderzoek en/of analyse van uw bedrijfsprocessen noodzakelijk en gewenst zijn, dan kunnen we in overleg een vervolgtraject ingaan. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een haalbaarheidsstudie en/of adviestraject voor uw specifieke vraagstelling.

De robotica quickscan wordt afgesloten met een korte en bondige rapportage en nabespreking. Onze bevindingen inzake geconstateerde mogelijkheden voor de inzet van cobots & robots kan voor u aanleiding zijn om vervolgstappen te zetten, met of zonder Concept Robotics.


PROOF OF CONCEPT

Ontwikkeling
In veel gevallen ligt er aan onze dienstverlening een concrete ontwikkelingsbehoefte ten grondslag. Dit kan verband houden met de toepassing van cobots & robots in het uw proces, maar ook andere uitdagingen op het gebied van automatisering kunnen aanleiding geven tot bepaalde engineeringstrajecten of specifieke ontwikkeling.

Afhankelijk van het type opdracht voeren wij deze zelf uit, of doen we dat in samenwerking met één van uw of onze partners. In alle gevallen gaat het erom dat u een werkend systeem krijgt tegen acceptabele kosten. Een ontwikkeltraject voorafgaand implementatie kan op zich zelf staan of onderdeel vormen van een Proof of Concept.

Proof of Concept
Met regelmaat krijgen wij van bedrijven de vraag of wij de veronderstelde werking van een cobot of robot in bepaalde delen van het proces aannemelijk kunnen maken.  Daartoe ontwikkelen wij een demo opstelling buiten het proces van de klant. Hierin worden de karakteristieken van het proces nagebootst met vergelijkbare procesparameters om een goede inschatting te kunnen maken van de haalbaarheid voorafgaand implementatie.

Een dergelijke Proof of Concept kan u de zekerheid geven dat een cobot of robot daadwerkelijk kan voldoen aan de vereisten die u eraan stelt qua kwaliteit, nauwkeurigheid, snelheid, uitval en/of andere procesparameters. De Proof of Concept kan vooraf gaan aan een implementatietraject, maar is niet altijd noodzakelijk. 


 Universal Robot UR5 cobot Concept Robotics


IMPLEMENTATIE

Productie implementatie
Wij verrichten en ondersteunen implementaties van procesautomatisering, waaronder cobots & robots, in het proces van onze klanten. De voorbereiding van een implementatietraject vereist concrete afspraken over tal van zaken en is per definitie maatwerk en klantspecifiek.

Doelstelling is om een werkende implementatie op te leveren die voldoet aan de vooraf gedefinieerde parameters met een zo beperkt mogelijke inbreuk op het proces bij onze klant. Als er voorafgaand aan implementatie een zogenaamde Proof of Concept buiten uw productieproces is gerealiseerd, hebben we van beide kanten een bepaalde zekerheid met betrekking tot de uitkomsten van de implementatie. Afhankelijk van het type implementatietraject werken wij nauw samen met uw of onze partners en uw medewerkers.


TRAINING

Concept Robotics helpt u bij het opleiden van uw personeel door middel van een divers scholingsaanbod. Wij verzorgen workshops, trainingen en cursussen om uw medewerkers vertrouwd te maken met het gebruik van cobots & robots en onze geleverde diensten. Wij bieden onze diensten aan voor onder meer de volgende doelgroepen:

  • Eindgebruikers die met een oplossing gaan werken
  • Technische dienst die kleine aanpassingen, storingen en onderhoud dienen te realiseren
  • Bedrijfsleiding die besluiten neemt over productie automatisering

Voor onze standaard trainingen gebruiken wij doorgaans een van de volgende varianten:

  • Workshop (2 tot 4 uur)
  • Basis training (1 tot 2 dagen)
  • Gevorderde training (1 tot 2 dagen)

Daarnaast kunnen wij in overleg volledig maatwerk trainingen aanbieden, zowel opdracht- als klantspecifiek aanpasbaar naar uw wensen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een masterclass op uw bedrijfsevent, interactieve demonstraties of een in-company workshop.