Breed toepasbare robotica-oplossingen voor de logistiek

Concept Robotics is projectpartner in het project Holland Robotics Logistiek. In dit project wordt samen gewerkt aan breed toepasbare robotica-oplossingen voor de logistiek.

Het voornaamste resultaat van dit project is de opbouw van het netwerk, het stimuleren van kennisdeling, en daaruit voortvloeiende businessontwikkeling door een samenwerking van (mkb-)bedrijven, kennisinstellingen en netwerkorganisaties. Binnen het project worden diverse demonstratieprojecten gerealiseerd waar Concept Robotics een bijdrage aan levert.

Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op.

Holland Robotics Logistiek